Stupnice tělesné kondice

Body Condition Scoring (BCS)

Stupnice tělesné kondice u koní je objektivní posouzení tělesné kondice koně podle jasně daných kriterií.

Tuto stupnici vytvořil v 80.letech Don Henneke na Texas A&M University a poprvé ji publikoval v roce 1983 od kdy se používa po celém světě dodnes.

Stupnice má 9 stupňů kdy ideální stav pro většinu koní je 4 - 6 stupeň. Stupně 1-3 označují podvyživeného až vyhublého koně, stupně 7-9 zase naopak koně s nadváhou až extrémně obézního koně.

Stav koně se posuzuje pouze na konkrétních místech těla (kde se nejvíce ukládá tuk) a to na hřebenu krku (6), kohoutku (5), místě za ramenem (1), hrudním koši (2), bederní páteři (4) a kořenu ocasu (3).

© Dr. Shannon Moreaux, Montana State University


1. Podvýživa

Kůň je extrémě vyhublý. Obratlové výběžky, žebra, kyčelní kosti a kořen ocasu jsou výrazně prominentní. Prominentní kostní podklad kohoutku, ramenního kloubu a krku. Chybí veškerý podkožní tuk.

© eXtensionHorses


2. Výrazná vyhublost

Kůň je vyhublý. Malé množství tuku pokrývá obratlové výběžky. Obratlové výběžky, žebra, kyčelní kosti a kořen ocasu jsou prominentní. Kohoutek, ramenní klouby a struktury krku jsou výrazně znatelné.

© eXtensionHorses


3. Vyhublost

Tuk dosahuje do poloviny obratlových výběžků. Tenká vrstva tuku pokrývá žebra, avšak žebra jsou snadno viditelná. Kořen ocasu je prominentní a jednotlivé obratle jsou viditelné. Kyčelní kosti, kohoutek, ramenní klouby a struktury krku jsou mírně znatelné.

© Montanabw


4. Lehká kondice

Obratlové vyběžky vytváří mírný hřeben. Linie žeber se mírně rýsuje a žebra jsou viditelná. Malé množství tuku u kořene ocasu. Kyčelní kosti, kohoutek, struktury krku a ramenní klouby nejsou vyrazně znatelné.

© Artur Baboev


5. Střední kondice

Oblast bederní páteře je v rovině. Žebra jsou dobře cítit na pohmat, ale nejsou viditelná. Tuk u kořene ocasu má pružnou konzistenci. Kohoutek je zaoblený, ramena a krk souvisle splývají s linií těla.


6. Mírná nadváha

Mírna prohlubeň se začíná tvořit podélně nad bederní páteří. Tuk u kořene ocasu má měkkou konzistenci. Tuk pokrývající žebra má pružnou konzistenci. Tuk se začíná ukládat podél kohoutku, za ramenním kloubem a na hřebeni krku.

© J. C. H. Grabill


7. Nadváha

Podélná prohlubeň nad bederní páteří. Jednotlivá žebra lze cítit na pohmat, ale jsou pokryta výraznou vrstvou tuku. Tuk u kořene ocasu má měkkou konzistenci. Znatelná vrstva tuku podél kohoutku, za ramenním kloubem a na hřebeni krku.


8. Obezita

Výrazná podélná prohlubeň nad bederní páteří. Jednotlivá žebra lze nahmatat jenom obtížně. Výrazné tukové polštáře u kořene ocasu. Výrazná vrstva tuku podél kohoutku. Oblast za ramenním kloubem vyplněná tukem. Výrazný krční hřeben. Vrstva tuku podél vnitřních stehen.

© eXtensionHorses


9. Extrémní obezita

Hluboká podélná prohlubeň nad bederní páteří. Tukové polštáře pokrývají žebra, tuk je prominentní u kořene ocasu, podél kohoutku, na krku a za ramenním kloubem. Vyrazně prominentní krční hřeben. Vrstvy tuku podél vnitřních stehen se třou o sebe. Slabina je vyplněná a břicho má sudovitý tvar.

© Roland Zh


 

Sdílet na  /   /  Reddit

 

Copyright © 2020 Koně jednoduše. v2.2